ค่ายรักอะตอม

       นักเรียนโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 10 คนและครูที่ปรึกษา 1 คน (นายศักดิ์อนันต์   อนันตสุข) ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานประมาณูเพื่อสันติ ให้ร่วมเข้าค่าย “รักอะตอม” ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2553 นี้ ความคืบหน้าเป็นอย่างไรจะได้นำมาเล่าสู่กันฟังต่อไป


 
เตรียมตัวเข้าค่ายรักอะตอม เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ จาก วิดีโอชุดนี้

โฆษณา
%d bloggers like this: