พัฒนาผู้เรียน

10-12 มีนาคม 2552 นักเรียนกลุ่มยุววิจัย ไทยสุรินทร์ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 6 คน พร้อมด้วยครูที่ปรึกษา (นายศักดิ์อนันต์  อนันตสุข) เข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนไทย-กัมพูชา (The 2nd Science and Cultural Activity for Next Generation Khmer-Thai) ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ จัดโดยศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์(LESA) ร่วมกับโครงการค้นหาและพัฒนาสารสนเทศของถนนโบราณสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และกระทรวงการต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา

23-25 มีนาคม 2552 นักเรียนกลุ่มกุดจี่อีสาน ร.ร.นารายณ์คำผงวิทยา ที่ประกอบด้วยครูที่ปรึกษา 1 คน คือ นายศักดิ์อนันต์   อนันตสุข และนักเรียน จำนวน 3 คน คือ นายสุระศักดิ์   นนธิจันทร์, นางสาววิภาภรณ์   คงนุรัตน์, นางสาวเพ็ญนภา   อัตะนัย ได้ร่วมเข้าค่ายประชุมสุดยอดนักวิวัฒนาการรุ่นเยาว์ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ผลปรากฏว่านักเรียนได้รับรางวัลที่ 1 จากการนำเสนอผลงาน เรื่อง “การศึกษาวงจรชีวิต พฤติกรรมและวิวัฒนาการร่วมของกุดจี่ขี้ควายกับควายบ้าน” 

11-13 มกราคม 2553 นักเรียนกลุ่มกล้วยพันกอ ร.ร.นารายณ์คำผงวิทยา ที่ประกอบด้วยครูที่ปรึกษา 1 คน คือ นายศักดิ์อนันต์   อนันตสุข และนักเรียน จำนวน 3 คน คือ นางสาวกาญจนาพร   ครองไข่น้ำ, นางสาวปรีญานุช   สมทิพย์, นายนนทนันท์   จันทกุล ร่วมเข้าค่ายกล้วย..กล้วย มหัศจรรย์พันธุ์ไม้แห่งมนุษยชาติ ณ บ้านวิทยาศาสตร์ สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ผลปรากฏว่า นักเรียนได้รับรางวัลที่ 1 จากการนำเสนอผลงาน เรื่อง “ประสิทธิภาพการแตกหน่อของกล้วยหอมด้วยปุ๋ยต่างชนิดกัน”

หมายเหตุ :: เด็กสมาร์ท คือ เด็กโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยาที่เก่ง ดี และมีคุณภาพ  ที่ครูศักดิ์อนันต์   อนันตสุข ทุ่มเทเวลาพัฒนาและสร้างโอกาส ให้เขาได้เข้าร่วมกิจกรรมในเวทีระดับประเทศ

โฆษณา

2 Responses

  1. เยี่ยมครับ

  2. ชื่นชมครับ สิบกว่าปีที่แล้วผมเคยหอบอุดมการณ์ไป ณ โรงเรียนแห่งนั้น ทุกวันนี้ยังเป็นอดีตที่มีคุณค่าและลืมไม่ลงครับ
    สู้ๆนะครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: