พัฒนาครู

18-19 ตุลาคม 2551 นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ประธานชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี(ครู สควค.) โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนเว็บไซต์ทางการศึกษาด้วยโปรแกรม PHP-Nuke แก่สมาชิกและผู้สนใจจำนวน 35 คน ณ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จังหวัดสุรินทร์ และได้ร่วมกันจัดตั้งชมรมคุรุวิจัย ไทยสุรินทร์ เพื่อพัฒนาเครือข่ายครูนักวิจัยท้องถิ่นของจังหวัดสุรินทร์

8 ตุลาคม 2552 นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวคท.) โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น เรื่อง สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ แก่ครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยาจำนวน 30 คน ณ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จังหวัดสุรินทร์

10-11 ตุลาคม 2552 นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ประธานชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี(ครู สควค.) โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท .) จัด “โครงการประชุมปฏิบัติการสร้างสื่อและคู่มือการปฏิบัติตนของครูผู้สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพครู สควค. ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ” แก่สมาชิกและผู้สนใจจำนวน 50 คน ณ ห้อง 1376 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: